Tìm bạn đời Bến Tre

Thu Ngọc – Tìm bạn đời Ba Tri chân thành

Thu Ngọc - Tìm bạn đời Ba...

Thi Thi – Tìm bạn đời Bình Đại kết hôn

Thi Thi - Tìm bạn đời Bình...

Quế Phương – Tìm bạn đời Thạch Phú lâu dài

Quế Phương - Tìm bạn đời Thạch...

Lan Vy – Tìm bạn đời Châu Thành gọn gàng

Lan Vy - Tìm bạn đời Châu...